Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ(Μ.Δ) 2024 και Ηλεκτρονική υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού (Π.Μ.Δ) 2024

Εγκύκλιος-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΜΔ-ΚΑΙ-ΠΜΔ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-2024-με-ΑΔΑ-1