Δημιουργία Κωδικού Ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου