«Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2024»

ΕΞΕ-49753-2024-Υποβολή-ηλεκτρονικού-Μηχανογραφικού-Δελτίου-για-την-εισαγωγή-στην-Τριτοβάθμια-Εκπαίδευση-υποψηφίων-που-πάσχουν-από-σοβ