Εγγραφή των μαθητών στο ΠΣΔ και την η-Τάξη: Αναγκαίες ενέργειες κηδεμόνων/μαθητών.

Για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι κηδεμόνες θα πρέπει να δημιουργήσουν για τα παιδιά τους λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν το δικό τους λογαριασμό στο ΠΣΔ. Ο λογαριασμός αυτός είναι αναγκαίος για να συμμετέχουν οι μαθητές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση του σχολείου.

Η διαδικασία είναι απλή, για να γίνει όμως σωστά απαιτεί την εισαγωγή ορθών στοιχείων. Τα στοιχεία που θα χρειαστείτε υπάρχουν στον έλεγχο επίδοσης Α’ τετραμήνου του μαθητή που δόθηκε τον Φεβρουάριο. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση της φόρμας σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Οδηγίες-στη-Σελίδα-εγγραφής-μαθητή

Για γενικότερες οδηγίες για την εγγραφή πατήστε εδώ.

Για να εγγράψετε το παιδί σας ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://register.sch.gr/students/

Μετά την εγγραφή τους στο ΠΣΔ, οι μαθητές πρέπει να ενεργοποιήσουν και τη συμμετοχή τους στην η-Τάξη μπαίνοντας μια πρώτη φορά, με τα στοιχεία που πήραν από το ΠΣΔ (προηγούμενο βήμα). Η διεύθυνση της η-Τάξης είναι: https://eclass.sch.gr/.


Σημαντικό: Λόγω υπερφόρτωσης του ΠΣΔ οι παραπάνω σύνδεσμοι μπορεί να μην ανταποκρίνονται. Το πρόβλημα είναι προσωρινό και δεν εξαρτάται από το σχολείο. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο άλλο πρόβλημα με την εγγραφή, παρακαλώ επικοινωνήστε με την υποδιευθύντρια, κυρία Μαλαταρά.