Τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων

Για τους μαθητές της Γ’ τάξης που έχουν επιλέξει στην Αίτηση –Δήλωση για την συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τα ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση, θα λειτουργήσουν τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα μαθήματα αυτά. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων, απαιτείται αίτηση των γονέων/κηδεμόνων ή των ιδίων εφόσον είναι ενήλικες, στην οποία δηλώνουν το ειδικό μάθημα/μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-4

PDF Embedder requires a url attribute

Ανακοίνωση

Παρατείνεται μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης των μαθητών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο σχολείο τους, για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021(μόνο για μαθητές/τριες).

Αγαπητοί κηδεμόνες και μαθητές/υποψήφιοι,
δείτε τις οδηγίες και (στο τέλος) τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης (Α-Δ) υποψηφιότητας συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το σύνολο των σχετικών εγγράφων καθώς και τις οδηγίες του Υπουργείου μπορείτε να τα βρείτε πατώντας εδώ:  https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis


Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2021 πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειο Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) υποψηφιότητας συμμετοχής. Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου έως και Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία πρέπει να τηρηθεί από όλους τους υποψηφίους.

 Επισημαίνεται επίσης ότι για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2021, θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση, σε μεταγενέστερο χρόνο, το χρονικό διάστημα και η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων –Δηλώσεων τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

  1. Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλεται/αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail ) από τους μαθητές/ριες στo Λύκειο που φοιτούν.

2. Αρχικά ο υποψήφιος θα βρει στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ή στο κάτω μέρος αυτής της ανάρτησης, το ανάλογο υπόδειγμα της Α-Δ, το κατεβάζει και αποθηκεύει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης στον υπολογιστή του.

3. Στη συνέχεια το συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει.

4. Τέλος το αποστέλλει συμπληρωμένο ηλεκτρονικά (με email) στο

mail@46lyk – athin.att.sch.gr, βάζοντας ως θέμα:«ΑΙΤΗΣΗ Πανελλαδικών του _____» (συμπληρώνεται με το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου) μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (Τετάρτη 25 Νοεμβρίου έως και Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020).

5. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-Δ με θέμα:

«ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ Πανελλαδικών του _____ » με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης.

6. Σε επόμενο στάδιο και με νεότερες οδηγίες, ο/η υποψήφιος/α θα ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, θα υπογράψει και θα παραλάβει ένα αντίγραφο της Α-Δ, το οποίο και θα φυλάξει μέχρι το τέλος των εξετάσεων.

7. ΟΙ μαθητές/ριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υποβάλλουν/αποστέλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις από 25 ως 30 Νοεμβρίου στο Λύκειό τους, χωρίς δικαιολογητικά, όπως όλοι οι μαθητές. Σε μεταγενέστερο χρόνο που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη εγκύκλιο αυτοί οι μαθητές θα υποβάλουν στα Λύκειά τους επιπλέον αίτηση η οποία θα εκφράζει την επιθυμία τους για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά.

8. Στην ίδια προθεσμία (25 ως και 30 Νοεμβρίου 2020) που όλοι οι μαθητές/ριες υποβάλλουν (αποστέλλουν με e-mail) την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ, όσοι από αυτούς ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα, υποβάλλουν-αποστέλλουν επιπλέον την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, η οποία για πρακτικούς λόγους αποτελεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του εντύπου της Αίτησης-Δήλωσης.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1.Συνοψίζοντας, όλοι οι μαθητές υποψήφιοι θα πρέπει από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου έως και Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, χωρίς άλλα δικαιολογητικά να στείλουν την Α-Δ (1 σελίδα για υποβολή) στο Λύκειό τους. Αν είναι υποψήφιοι για τα 3 Μουσικά Τμήματα, θα στείλουν την επιπλέον Α-Δ Μουσικά (1 σελίδα για υποβολή).

2. Η δήλωση εξέτασης σε ειδικό μάθημα είναι υποχρεωτική για την εξέταση του υποψηφίου/ας στο ειδικό μάθημα και την εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα.

3. Η δήλωση είναι ενδεικτική της επιθυμίας του/της υποψηφίου/ας για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Σχολές του Λιμενικού Σώματος, Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού απαιτείται να υποβάλει και αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία

4 .Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα). που θα πληροφορηθούν απ΄ το σχολείο την περίοδο των εξετάσεων.

5. Οι μαθητές/ριες ΓΕΛ – πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις θα πρέπει να πιστοποιηθούν από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄). Για την διαδικασία αυτή θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος. Οι υποψήφιοι/ες αυτοί υποβάλλουν απευθείας διαφορετικό μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους, το οποίο ούτως ή άλλως αποκτάται ενδοσχολικά, για όλους τους μαθητές/ριες. Αν ωστόσο κάποιος από τους μαθητές/ριες με σοβαρές παθήσεις επιθυμεί τη συμμετοχή του και στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλει Αίτηση-Δήλωση και συμμετέχει κανονικά και στις πανελλαδικές εξετάσεις.

6. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παραθέτουμε παρακάτω όλα τα απαραίτητα αρχεία link:

Α-Δ_ΓΕΛ_1_σελίδα_για_υποβολή.doc

Α-Δ_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΓΕΛ_για_υποβολή.doc

ΑΡΧΕΙΟ_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΟΡΓΑΝΑ_ΓΕΛ__ΕΠΑΛ.doc

ΑΡΧΕΙΟ_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΓΕΛ.doc

Αρχείο_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΓΕΛ_με_ΑΔΑ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΓΕΛ_2021.docx


Ώρες έναρξης λήξης διαδικτυακών μαθημάτων:

Στην εξ αποστάσεως διδασκαλία η ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων είναι η εξής:

1η ώρα:8.00-8.40
2η ώρα:8.50-9.30
3η ώρα:9.40-10.20
4η ώρα:10.30-11.10
5η ώρα:11.20-12.00
6η ώρα:12.10-12.50
7η ώρα:13.00-13.40

Εξ αποστάσεως διδασκαλία: Αναγκαίες ενέργειες μαθητών

Για να παρακολουθήσουν οι μαθητές τα μαθήματα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας χρειάζεται να συνδεθούν με το link του διδάσκοντα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Τα links αυτά έχουν αποσταλεί στο email που διαθέτουν οι μαθητές στο ΠΣΔ (…….sch.gr)